NASIL BAŞVURURUM

* Türkiye Ticaret Merkezleri projesine başvuracak firmalar, başvurularını İş Birliği Kuruluşları (bknz. 2010/6 sayılı tebliğ madde 4/c) üzerinden gerçekleştirebilirler.
1

Ön Talep

İş birliği kuruluşu tarafından firmalardan ön taleplerin toplanması
3

Belgelerin TİM A.Ş.’ ye gönderilmesi

İş birliği kuruluşunun proje başvuru belgelerini TİM A.Ş’ye göndermesi
5

Başvuru Tamamlanması

Resmi başvurunun tamamlanması
2

Başvuru Belgeleri Toplanması

Sektörel bazda firma taleplerinin toplanması durumunda, iş birliği kuruluşunun firmalardan proje başvuru belgelerini toplaması
4

Belgelerin Ekonomi Bakanlığı’ na gönderilmesi

TİM A.Ş’nin başvuru belgelerini incelemesi ve uygunluğu halinde belgeleri eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığı’na göndermesi

BAŞVURU BELGELERİ

Proje Başvuru Formu
Proje başvuru formu (Ek – A) doldurulmalıdır.

EK A1 - FORMUNU İNDİR EK A2 - FORMUNU İNDİR
Fizibilite Raporu

Fizibilite raporu Proje sahibi TİM A.Ş olduğu için, fizibilite raporu genel olarak sektörel değerlendirmeyi içermeli ve «TİM A.Ş projesi» üslubuyla yazılmalıdır.

Fizibilite raporu şu ana konuları içermelidir

 • Pazarın büyüklüğü
 • Pazarın sosyo-ekonomik durumu
 • Pazarın gelişme potansiyeli
 • Müşteri yapısı
 • Rakip analizleri
 • SWOT analizi
 • İhracatımıza yapacağı katkı
İmza Sirküleri

İmza sirküleri; aslı veya Bakanlık ya da Noter onaylı örneği veya fotokopilerinin üzerine «Aslı görülmüştür» kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde gönderilmelidir.

Ticaret Sicil Gazetesi

Kullanıcı şirketlerin ticaret sicil kayıtları gönderilmelidir.

Kullanıcı şirket talep yazıları (Ek-B), İş Birliği Kuruluşu’na hitaben yazılmalıdır.

Kullanıcı şirket talep yazıları TİM A.Ş’ye şu şekilde iletilmelidir:

 • Islak imzalı ve kaşeli orijinal belge olarak
  veya
 • Fotokopi belge « Aslı görülmüştür» kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde
TTM’de Yer Almak İsteyen Kullanıcı Şirketlerin Listesi

PAYLAŞ