NASIL BAŞVURURUM

* Türkiye Ticaret Merkezleri projesine başvuracak firmalar, başvurularını İş Birliği Kuruluşları üzerinden gerçekleştirebilirler.
1

Ön Talep

İş birliği kuruluşu tarafından firmalardan ön taleplerin toplanması
3

Belgelerin TİM A.Ş.’ ye gönderilmesi

İş birliği kuruluşunun proje başvuru belgelerini TİM A.Ş’ye göndermesi
5

Başvuru Tamamlanması

Resmi başvurunun tamamlanması
2

Başvuru Belgeleri Toplanması

Sektörel bazda firma taleplerinin toplanması durumunda, iş birliği kuruluşunun firmalardan proje başvuru belgelerini toplaması
4

Belgelerin Ticaret Bakanlığı’ na gönderilmesi

TİM A.Ş’nin başvuru belgelerini incelemesi ve uygunluğu halinde belgeleri eksiksiz bir şekilde Ticaret Bakanlığı’na göndermesi

BAŞVURU BELGELERİ

Proje Başvuru Formu
Proje başvuru formu (Ek – A1) doldurulmalıdır.

EK A1 - FORMUNU İNDİR EK A2 - FORMUNU İNDİR EK A3 - FORMUNU İNDİR
Fizibilite Raporu
  • Talep Toplama Yönteminin Detaylı Açıklaması
  • Projenin amaçlarını ve bu amaçların gerçekleştirilme yönteminin açıklanması. (Proje için yapılan teknik ve ekonomik analiz ile mali değerlendirmeyi içerecektir.)
  • TTM için seçilen ülke ve şehrin Türkiye’deki sektör açısından önemi ve gerekliliğine dair bilgiler (Pazarın büyüklüğü, sosyo-ekonomik durumu, gelişme potansiyeli, müşteri yapısı, rakip analizleri, SWOT analizi, ihracatımıza yapacağı katkı vb. bilgileri içerecek olup azami 10 sayfada anlatılması gerekmektedir.)
  • Taslak Yerleşim Planı (Ek C’de yer alan firmalara taslak olarak talep ettikleri m2 doğrultusunda taslak alan yerleşimi yapılmalıdır)
İmza Sirküleri

Kullanıcı şirket imza sirkülerinin orijinali veya noter sureti gönderilmedir.

Ticaret Sicil Gazetesi

Kullanıcı şirketlerin ticaret sicil kayıtları gönderilmelidir.

Kullanıcı şirket talep yazıları (Ek-B), İş Birliği Kuruluşu’na hitaben yazılmalıdır.

Kullanıcı şirket talep yazıları TİM A.Ş’ye şu şekilde iletilmelidir:

  • Islak imzalı ve kaşeli orijinal belge olarak
    veya
  • Fotokopi belge « Aslı görülmüştür» kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde
TTM’de Yer Almak İsteyen Kullanıcı Şirketlerin Listesi

PAYLAŞ