SIKÇA SORULAN SORULAR

TİM A.Ş, TTM açılacak ülkede işletici şirket olarak bir şirket kuruyor. Kullanıcı şirketler, TTM içerisindeki alanlarını showroom olarak kullandıkları sürece, ticaret yapmayacaklar ise (negatif) başka bir şirket kurmalarına gerek olmayacaktır. Kullanıcı şirketler, mevcut lokasyonda ticaret yapmak isterlerse, kendileri şirket kurup mali ve hukuki sorumluluklarını yerine getirerek işlemlerine devam edebilirler.

Hayır, perakende satış yapılamaz.

2010/6 sayılı tebliğ kapsamında verilecek destek oranı; hedef ve öncelikli ülkelerde %75, diğer ülkelerde %60 olarak belirlenmiştir.

Hedef ve öncelikli ülkeler listesine, Ekonomi Bakanlığı web sitesinden ( www.ekonomi.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

Hayır açamaz. Bir TTM açılabilmesi için aynı sektörde veya birbirini tamamlayan sektörlerden firmalar olması gerekmektedir.
Aynı sektörde farklı iş birliği kuruluşlarından gelen başvuruların tek bir çatı altında olması gerekmektedir. Bu nedenle tüm başvurular, en fazla başvurusu olan iş birliği kuruluşu bünyesinde toplanmalıdır.
TTM içerisindeki tefrişat ve genel giderler (elektrik, su, aidat, bina giderleri, resepsiyon vs… ) kullanıcı şirketler tarafından ödenecektir.
Kullanıcı şirketler, birden fazla şehirde TTM içine dahil olabilmektedirler.

Hayır açılamaz. Bu sektöre ait tüm başvurular, sektöre ait olan TTM bünyesine dahil olacaktır.

Bir TTM içinde; kullanıcı şirketlerin şirket başına ödeyecekleri kira bedeli, şirketin talep ettiği m2 ve ortak alanlardan eşit olarak payına düşen m2 toplanarak, toplam m2 üzerinden hesaplanmaktadır.

Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 (on) kişinin ücreti, verilecek destek (maksimum 500.000 $) kapsamındadır. İstihdam edilen kişiler firmaların çalışanları değil, TTM'nin ait olduğu sektörün çalışanlarıdır.

Destek kapsamında istihdam edilecek olan personel seçimi kriterleri, 2010/6 sayılı tebliğin «Uygulama ve Usül Esasları Genelgesi» üçüncü (3.) bölümünde yer almaktadır.

Şirket kendi personelini çalıştırmak isterse, görevlendireceği personel ile ilgili vize işlemlerini ticari statüde yapacağından ilgili firmanın tüm yasal ve finansal sorumlulukları üstüne alan bir kağıdı İş Birliği Kuruluşu üzerinden TİM A.Ş'ye iletmelidir.
İcra Kurulu, bir TTM bünyesindeki sektörel temsildir. İcra Kurulu, TTM içerisinde yer alan şirketlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu temsilciler, sektör çalışanları ile birlikte sektörün pazarlanmasına ilişkin çalışmalar yaparlar.
PAYLAŞ