SIKÇA SORULAN SORULAR

TİM A.Ş, TTM açılacak ülkede işletici şirket olarak bir şirket kuruyor. Kullanıcı şirketler, TTM içerisindeki alanlarını ofis/showroom/depo olarak kullandıkları sürece, ilgili ülkede doğrudan ticaret yapmayacaklar ise (negatif) faturalarını TR'deki şirketleri üzerinden kesebilirler. Kullanıcı şirketler TTM açılan ülkede mevcut alanlarını kullandıkları sürece doğrudan fatura kesmek, ihalelere girmek vb. gibi ticari faaliyetlerde bulunmak isterlerse, kendileri şirket kurup mali ve hukuki sorumluluklarını yerine getirerek işlemlerine devam edebilirler.

Hayır, perakende satış yapılamaz.

TTM'de kira, tanıtım ve kurulum/dekorasyon giderleri destek kapsamında yer almaktadır. TTM başına kirada yıllık maksimum 1.500.000 USD'ye kadar, sektörel tanıtımda (firma bazlı değil) yıllık maksimum 300.000 USD'ye kadar, TTM'nin kurulum/dekorasyonunda maksimum 300.000 USD'ye kadar desteklenir.

 

Ayrıca TTM içinde yer alan kullanıcı şirketlerin, sadece kendi şirketlerinin tanıtımını yapabileceği faaliyetler ile ilgili yıllık 150.000 USD'lik destek hakkı bulunmaktadır.

Hayır açamaz. Bir TTM açılabilmesi için aynı sektörde veya birbirini tamamlayan sektörlerden firmalar olması gerekmektedir.
Aynı sektörde farklı iş birliği kuruluşlarından gelen başvuruların tek bir çatı altında olması gerekmektedir. Bu nedenle tüm başvurular, en fazla başvurusu olan iş birliği kuruluşu bünyesinde toplanmalıdır.

TTM içerisindeki genel giderler (elektrik, su, aidat, bina giderleri, resepsiyon vs… ) kullanıcı şirketler tarafından ödenecektir.

Kullanıcı şirketler, birden fazla şehirde TTM içine dahil olabilmektedirler.

İlgili sektöre ait TTM'nin alan kapasitesi dolana kadar sektörel başvurular sektöre ait olan TTM bünyesine dahil olacaktır.

Mevcut TTM alanının tam kapasiteye ulaşması ve gelen başvurular doğrultusunda sektör için daha büyük bir TTM lokasyonu değerlendirilir.
 

Bir TTM içinde; kullanıcı şirketlerin şirket başına ödeyecekleri kira bedeli, şirketin talep ettiği m2 ve ortak alanlardan eşit olarak payına düşen m2 toplanarak, toplam m2 üzerinden hesaplanmaktadır.

Kullanıcı şirketlerin, birimlerini kendilerinin yönetmesi ve bunun için kendi personelini istihdam etmesi gerekir. Aktif olarak faaliyette bulunmayan (personel bulundurmayan, koleksiyonlarını yenilemeyen, pazarlama ve tanıtımda bulunmayan)  kullanıcı şirketler, üç ay içerisinde söz konusu hususları düzeltmeleri için uyarılır. Üç aylık süre sonunda halen aktif faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi halinde ise kullanıcı şirket TTM'den çıkarılır.

 

Kullanıcı şirketlerin istihdam edecekleri personeller destek kapsamına girmez, personellerin maddi ve manevi tüm sorumluluğu kullanıcı şirketlere aittir.

Şirket kendi personelini çalıştırmak isterse, görevlendireceği personel ile ilgili vize işlemlerini ticari statüde yapacağından ilgili firmanın tüm yasal ve finansal sorumlulukları üstüne alan bir kağıdı İş Birliği Kuruluşu üzerinden TİM A.Ş'ye iletmelidir.
İcra Kurulu, bir TTM bünyesindeki sektörel temsildir. İcra Kurulu, TTM içerisinde yer alan şirketlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu temsilciler, sektör çalışanları ile birlikte sektörün pazarlanmasına ilişkin çalışmalar yaparlar.
PAYLAŞ