DUBAİ TÜRK TİCARET MERKEZİ İHRACATA İVME KAZANDIRACAK

Dubai'ye de Türkiye Ticaret Merkezi açılıyor. Dubai'de mücevher sektörünün önemli merkezlerinden Almas Tower'da açılacak olan Türk Ticaret Mer­kezi kısa bir süre sonra faaliyete geçecek. Kuyumculuk ve mücevherat sektörü için de bir ilk olan projenin TİM tarafından dünya genelinde yay­gınlaştırılması hedefleniyor.

 

Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri "Almas Tower'da TİM tarafından açılması planlanan Türkiye Ticaret Merkezi'ne Mücevher İhracatçıları Birliği olarak katılım sağlanı­yor. Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Çatısı altında, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve güvencesiyle yürütülen Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi kapsamında Dubai'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Kuyum­culuk ve mücevherat sektö­rünün dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olan Almas Tower'da faaliyete geçecek olan Türk Ticaret Merkezi'nin sektör ihracatına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi'nin 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçiril­mesi planlanıyor. Bu konudaki çalışmalar hızla tamamlanıyor.

Türkiye Ticaret Merkezi Ne­dir?

TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş (TİM A.Ş), TİM bünyesinde Ticaret Ba­kanlığı onayı ile 2010/6 saydı tebliğin yürütülmesi amacı ile kurulmuş olan, yurtdışında ülkemizi doğru şekilde temsil ederek “Türkiye" markası olu­şumuna destek olacak ticaret merkezlerinin oluşturulması vizyonunu gerçekleştirecek bir anonim şirkettir.

TİM A.Ş.'nin görevleri:

TİM A.Ş'nin görevi, “Türk Ti­caret Merkezleri Projesi” kap­samında 2010/6 sayılı tebliğin sağladığı avantajları, Türkiye'de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile “İşbirliği Kuruluşları”  üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile “Türkiye Ticaret Merkezleri”ne ilişkin giderle­rin bir kısmının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri de “Türkiye Ticaret Merkezleri”ne ilişkin giderle­rin bir kısmının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu"ndan (DFİF) karşılanması işlemleri­nin tüm aşamalarda uygulama ve yönetimini sağlamaktır.

TİM A.Ş yurtdışında şirket kurmak, bu şirketler aracılığı ile de uygun lokasyonlarda kira- lama/satın alma yöntemleri de “Türkiye Ticaret Merkezleri” kurmak, bu merkezlerin işletim ve lojistik yönetimini gerçekleştirmek, istihdam, tanıtım, proje ve destek aşamalarını takip etmek ve “Türkiye Ticaret Merkezleri” için devlet destek işlemlerinin başvuru sürecini ve bu sürecin sonuçlandırmasını tamamlamakla yükümlüdür.

PAYLAŞ