BİZ KİMİZ?

TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş (TİM A.Ş), TİM bünyesinde Ticaret Bakanlığı onayı ile 2010/6 sayılı tebliğin yürütülmesi amacı ile kurulmuş olan, yurtdışında ülkemizi doğru şekilde temsil ederek “Türkiye” markası oluşumuna destek olacak Türkiye Ticaret Merkezlerinin oluşturulması vizyonunu gerçekleştirecek bir anonim şirkettir.

TİM A.Ş' nin görevleri:

TİM A.Ş' nin görevi, “Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi” kapsamında 2010/6 sayılı tebliğin sağladığı avantajları, Türkiye'de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile “İşbirliği Kuruluşları” (bknz. 2010/6 sayılı tebliğ madde 4/c) üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile “Türkiye Ticaret Merkezleri”ne ilişkin giderlerin bir kısmının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile “Türkiye Ticaret Merkezleri”ne ilişkin giderlerin bir kısmının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan (DFİF) karşılanması işlemlerinin tüm aşamalarda uygulama ve yönetimini sağlamaktır.

TİM A.Ş yurtdışında şirket kurmak, bu şirketler aracılığı ile uygun lokasyonlarda kiralama/satın alma yöntemleri ile “Türkiye Ticaret Merkezleri” kurmak, bu merkezlerin işletim ve lojistik yönetimini gerçekleştirmek, istihdam, tanıtım, proje ve destek aşamalarını takip etmek ve “Türkiye Ticaret Merkezleri” için devlet destek işlemlerinin başvuru sürecini ve bu sürecin sonuçlandırılmasını tamamlamakla yükümlüdür.

 

PAYLAŞ