İŞ BİRLİĞİ KURULUŞLARI

Türkiye Ticaret Merkezlerine katılımına ilişkin talepler İşbirliği Kuruluşu tarafından toplanır. Türkiye Ticaret Merkezleri Projesine, İşbirliği Kuruluşlarının üyeleri, İşbirliği kuruluşunun yönetim kurulu kararına istinaden katılım gösterebilirler.

 

 • Türkiye ihracatçılar Meclisi 
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
 • İhracatçı Birlikleri
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri 
 • Endüstri Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
 • Sektör Dernekleri ve Kuruluşları 
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) 
 • Ticaret Borsaları
 • İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri
PAYLAŞ