TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ (TTM) NEDİR?

Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri projesi 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirilmiştir. Bu noktada Türkiye Ticaret Merkezleri projesi ülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edinmektedir.

 

Türkiye Ticaret Merkezleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) öncülüğünde ve koordinasyonunda diğer İşbirliği Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla kurulmaktadır.

 

Türkiye Ticaret Merkezleri, İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler doğrultusunda mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran, içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir. Proje kapsamında, Türkiye Ticaret Merkezleri'nin kira, dekorasyon/kurulum ve tanıtım harcamaları desteklenmektedir. Destek oranı, Ticaret Bakanlığımızca belirlenen Hedef ve Öncelikli ülkelerde %75, diğer ülkelerde %60 oranındadır.

 

Destek süresi 5 yıl olup üstün performans gösteren Türkiye Ticaret Merkezlerine ilave 5 yıl destek verilebilecektir.

Türkiye Ticaret Merkezleri ofisleri ve teşhir salonlarıyla ülkemizin, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım üssü, depo/antrepo hizmetleri ile lojistik merkezi ile aktif hukuki ve mali danışmanlık birimi olarak önemli görevler icra eden, yeni ve süreklilik arz eden yapılardır. Böylelikle ülkemizden yurtdışı pazarlarda yılın sadece belli dönemlerinde gerçekleşen fuarlara katılan firmalar, yıl boyunca sürekli fuar merkezi mantığında işleyen Türkiye Ticaret Merkezleri vasıtasıyla ürünlerini sergileme imkânı bulabilmektedir.

 

Ayrıca, Türkiye Ticaret Merkezleri bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkânı olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/showroom alanlarıyla şirketlerimizin yurtdışı pazarlara girişine yardımcı olunacak bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu noktalara ulaşma imkanı sağlanan bir inkübasyon görevi görmektedir. Böylelikle bilhassa yurtdışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırılmaktadır.

 

PAYLAŞ